Close

1. Ֆինանսական համակարգի հաշտարարի գրասենյակի գտնվելու վայրը

Ֆինանսական համակարգի հաշտարարի գրասենյակ

Հաշտարար` Փիրուզ Սարգսյան

Հասցե` 0010, ք. Երևան, Մ.Խորենացու փողոց 15

«Էլիտ Պլազա» բիզնես կենտրոն, 7-րդ հարկ

2. Ֆինանսական համակարգի հաշտարարի գրասենյակի աշխատանքային ժամերը, կապի միջոցները

Աշխատանքային ժամեր

Երկուշաբթի-ուրբաթ` 9:00-18:00

Ընդմիջում` 13:00-14:00

Հեռախոս` (+374 60) 70-11-11

Ֆաքս` (+37410) 58-24-21

Էլ. հասցե` info@fsm.am

Վեբ Կայք` www.fsm.am

Ցանկացած անձ իրավունք ունի ստանալու «Մոգո» ՈԻՎԿ ՍՊԸ վերաբերյալ «Վարկային կազմակերպությունների մասին» ՀՀ օրենքի 14-րդ հոդվածով սահմանված տեղեկությունները: Սույն տեղեկատվության տրամադրումն անվճար է: Տեղեկատվությունը տրամադրվում է դիմումը ստանալուն հաջորդող 3 աշխատանքային օրվա ընթացքում: Գրավոր դիմումը կարող է ներկայացել Ընկերության գրասենյակ՝ Պարոնյան 8,տարածք 4:

Հաճախորդների համար

Տեղեկատվության ստացում

Ֆինանսական համակարգի հաշտարար

Դիմեք հիմա և մեր աշխատակիցները կօգնեն Ձեզ ավարտին հասցնել ավտոմեքենայի ձեռքբերման գործընթացը


Պատրաստ եք ձեռք բերել Ձեր երազանքների ավտոմեքենան

Մոգոն հանդիսանում է Mogo AS խմբի անդամ, որը հիմնադրվել է 2012 թ-ին: Մենք գործում ենք Լատվիայում, Լիտվայում, Էստոնիայում, Վրաստանում, Ռումինիայում, Բուլղարիայում, Մոլդովայում:

Մենք սպասարկել ենք ավելի քան 90.000 հաճախորդ և տրամադրել ավելի քան 90 միլիոն եվրո վարկ: Մոգոն տրամադրում է 350.000 ՀՀ դրամից մինչև 5.000.000 ՀՀ դրամ գումարի չափով, 6-ից մինչև 60 ամիս մարման ժամկետով վարկեր ավտոմեքենայի գրավադրմամբ և ավտոմեքենայի ձեռք բերման համար:

Վարկի օրինակ` 5. 000000 ՀՀ դրամ գումարի չափով և 60 ամիս մարման ժամկետով վարկի արդյունավետ տոկոսադրույքը կազմում է 61,17%: Վարկի անվանական տոկոսադույքը կազմում է 24%, վարկի տրամադրման միանվագ միջնորդավճար 3%, վարկի ամսական սպասարկման միջնորդավճար 1,9% վարկի մնացորդի նկատմամբ: Յուրաքանչյուր ամսվա մարումը կազմում է 216.837 ՀՀ դրամ, ընդհանուր վճարման ենթակա գումարը կազմում է 13.010.245 ՀՀ դրամ: